Alain van Damme

Uit diverse onderzoeken blijkt telkens weer dat klanten graag  “live” in een winkel  producten kopen, maar het moet een onderscheidende en verrassende, positieve journey worden “naar de winkel, in de winkel en daarna”. Want blije klanten zijn ambassadeurs voor je merk, je bedrijf.

Alain van Damme"Arrobado – wij brengen blije klanten."
Editie:6
Bedrijf:Arrobado
Hogeschool:NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden
Functie:Eigenaar Arrobado

Retail is besmet, winkelketens vallen 1 voor 1 om, (kleine) retail ondernemers klagen over het uitblijven van klanten en zien in internet de grote boosdoener voor het gemis aan succes. De waarheid is veel erger dan dit. Ondernemers hebben dit onheil over zichzelf afgeroepen. Al jaren wordt er nauwelijks meer nagedacht over de redenen waarom consumenten wegblijven en niet loyaal zijn. Consumenten hebben bij gebrek aan beleving en betrokkenheid van de ondernemer gekozen De consument is tegenwoordig in de lead.

Arrobado wil deze vlucht naar internet omdraaien naar een nieuwe gang naar de retailer in de straat maar dan wel met de kennis van nu. Met gebruikmaking van hedendaagse technieken meer  voor en met je klanten doen. Wij leggen met een audit de vinger op de zere plek en wij geven meetbare richting aan de oplossing die weer blije klanten brengt.  Bovendien, uniek als we zijn, vinden we het onze taak om de ondernemer te voeden met actueel onderzoek, klanttevredenheidsdata, coaching, monitoring en borging van het ingezette pad. Wij reiken een holistische manier van ondernemen aan waarin, techniek, passie, betrokkenheid, sales kennis en kunde, maar ook slim gebruik maken van beschikbare kanalen als email, nieuwsbrief en social media, de ondernemer dichter bij zijn klant brengt dan ooit te voren.