Ben de Boer, Cheryl Bos & Jildert Prins

Vernieuwing, verbreding en verbinding zijn belangrijke succesfactoren binnen het sport- en beweegbeleid. Wij coördineren het project en creëren hierbij legacy. Stakeholders en inwoners gaan zelf aan de slag met de uitvoering van het project zodat ze actief betrokken zijn. Op deze manier worden projecten geborgd en ontstaat draagvlak voor continuïteit. Het is dus niet een eenmalige interventie.

Ben de Boer, Cheryl Bos & Jildert Prins"Wij brengen ondernemerschap en innovatie op het gebied van sport, bewegen en gezondheid."
Editie:5
Bedrijf:ChangerZ
Hogeschool:Hanzehogeschool Groningen
Functie:Oprichters van ChangerZ

Wie zijn wij?

Wij zijn Cheryl Bos, Jildert Prins & Ben de Boer en zijn op 10 juli gestart met het bedrijf ChangerZ. Wij studeren Sport, Gezondheid en Management aan de Hanzehogeschool Groningen en zitten momenteel in ons 4e jaar. Binnen de opleiding volgen wij het uitstroomprofiel beleid in sport bewegen en gezondheid.

Binnen ons bedrijf hebben we deze thema’s onderling verdeeld op basis van expertise. Cheryl Bos is onze specialist op het thema ‘gezondheid’. Denk hierbij aan Healthy Ageing, actief en gezond ouder worden. Jildert Prins is onze specialist op het thema ‘sport’, denk hierbij aan het verenigingsleven en lokaal sportbeleid. Ben de Boer zijn specialisatie ligt bij het thema ‘bewegen’, hierbij kan gedacht worden aan het actuele thema, beweegvriendelijke inrichting openbare ruimte (BIOR).

Waarom doen wij dit?

Onze passie ligt bij sport, bewegen én gezondheid. We willen de maatschappij een stap verder helpen door de Nederlandse samenleving, stapje voor stapje, vitaler en leefbaarder te maken. Hierbij leggen wij in het begin de focus op de drie noordelijke provincies, Groningen, Friesland en Drenthe. Wij zijn van mening dat gemeenten organisatorisch meer los moeten laten en verantwoordelijkheid moet verdelen en stimuleren. Er gaat teveel subsidie naar de sport, waardoor betrokkenheid van stakeholders zeer gering is. Door subsidie uit overheidsgelden gaan stakeholders achterover zitten. Ondernemerschap biedt hier de oplossing. Wij gaan te werk op een ondernemende manier om de betrokkenheid van stakeholders te vergroten. Door individuele belangen van stakeholders te combineren met onze passie, geloven wij erin, dat binnen elke gemeente, stapje voor stapje, inwoners vitaler en wijken leefbaarder worden.

Wat doen wij?

Wij zijn adviseur voor gemeenten op alle vraagstukken die voortkomen uit de breedtesport, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd. Wij zijn een partij die belangen verenigd en betrokkenheid van stakeholders creëert op het gebied van lokaal sport- en beweegbeleid door een innovatieve en frisse aanpak. Ook gezondheid in haar algemeenheid wordt meegenomen in projecten. Gezondheid speelt de onmisbare schakel in sport- en beweegprojecten. Sport en bewegen wordt gebruikt als middel met meer vitale inwoners en leefbaardere wijken binnen een gemeente als doel. Hierbij zoeken we naar stakeholders die hierin willen participeren en investeren. Scholen, zorginstellingen, lokale banken, woningcoöperaties, sportverenigingen en welzijnsorganisaties zijn voorbeelden van potentiële stakeholders.

Wij nemen werk uit handen van de wethouder met de portefeuille sport en brengen advies uit, hoe sport en beweegbeleid in te richten, aantrekkelijk te maken en te stimuleren binnen de gemeente. Tot slot geven we uitvoering aan sportstimuleringsprojecten. Projecten zijn gericht op lokaal sportbeleid in al haar facetten: van sportstimulering en accommodaties tot het creëren van een sportieve en beweeg-vriendelijke omgeving. We treden innovatief op door trends en ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en toe te passen.