Douwe Jan van der Wal

Twee jaar gelden ben ik gestart met mijn eigen voetbalschool. Destijds als onderdeel van een vereniging en sinds vorig jaar zijn wij zelfstandig verder gegaan onder de naam Regionale Voetbal Academie (RVA). Wij bieden in het najaar en in het voorjaar een tienweekse cursus aan op vrijdagmiddag voor spelers van zes tot dertien jaar.

Douwe Jan van der Wal
Editie:5
Bedrijf:Regionale Voetbal Academie
Hogeschool:Hanzehogeschool Groningen
Functie:Eigenaar Regionale Voetbal Academie

Mijn naam is Douwe Jan van der Wal, eigenaar van de Regionale Voetbal Academie en vierdejaars ALO-student. Ik ben twintig jaar, geboren in Sneek en op het moment woon ik in een studentenhuis vlakbij de Hoornseplas in Groningen.

Gepersonaliseerd programma

Bij de RVA wordt de reguliere manier van trainen omgedraaid. Normaal gesproken komt een speler op de vereniging en verteld de trainer wat er gaat gebeuren en wat er geleerd gaat worden. Bij de RVA wordt dit omgedraaid. De speler komt op de training en geeft aan wat hij wil leren en waar hij beter in wil worden. Door het gebruik van een digitaal spelervolgsysteem, waarin de speler zichzelf scoort en waarin hij gescoord wordt door de trainer, krijgt hij inzicht in zijn kwaliteiten en verbeterpunten. Op basis hiervan kan de speler in overleg met de coach leerdoelen formuleren. Vervolgens wordt er voor elke speler een volledig gepersonaliseerd programma ontworpen die aansluit op het niveau en de behoefte van de speler.

Blijvende begeleiding

De begeleiding van de spelers stopt niet na de training op vrijdagmiddag. De spelers worden ook begeleid door de coaches van de RVA bij de trainingen op de eigen vereniging. De coaches geven de speler advies hoe zij kunnen werken aan hun eigen leerdoelen tijdens de reguliere training. Ook wordt de trainer van de vereniging vanaf het begin af aan uitgenodigd om inzicht te krijgen in het volgsysteem. Op deze manier kan hij de ontwikkelingen van zijn speler volgen en weet hij waar de kwaliteiten en verbeterpunten liggen. Op basis hiervan wordt een advies uitgebracht aan de trainers om op deze manier de trainingen bij de vereniging verder te professionaliseren.

Ook wordt er veel aandacht besteedt aan vaardigheden als reflecteren, keuzes maken, kritisch denken, zelfsturing, probleemoplossend vermogen en zelf verantwoordelijkheid nemen voor je leerproces. Wij geloven dat spelers op deze manier nog doelgerichter en effectiever aan zichzelf kunnen werken en dat het ze voorbereidt op de huidige en toekomstige maatschappij.

Meer informatie kunt u vinden op de website: http://regionalevoetbalacademie.nl/