Kelly Schat

MIBOSO
TRAINING, COACHING & HEALTH INTERVENTIONS FOR YOUR MIND, BODY AND SOUL!

Kelly Schat
Editie:2
Bedrijf:MiBoSo
Hogeschool:Hanzehogeschool Groningen
Functie:Eigenaar MiBoSo

Visie MiBoSo

Het is niet langer vruchtbaar om dingen los van elkaar te zien. Ontwikkelingen in de wetenschap d.m.v. onderzoek, laat steeds vaker zien dat systemen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van multidisciplinaire samenstellingen in verschillende sectoren als: wetenschap, zorg, technologie en communicatie, hierdoor wordt er veel meer (toegevoegde) waarde gecreëerd. De baten hiervan zijn veelal sociaal-maatschappelijk,economisch en ecologisch van aard.

Missie MiBoSo

Een voorbeeld onderneming zijn in de nieuwe economie met de nieuwe manier van ondernemerschap. D.m.v. Multi- & Interdisciplinaire samenwerking in onderzoek en bedrijfsvoering. Waarbij duurzaam biologisch, ecologisch, economisch, sociaal, spiritueel en tot slot maatschappelijk verantwoord ondernemen voorop staat! MiBoSo zet op een sociaal maatschappelijke wijze multidisciplinaire studententeams in voor concept en product ontwikkeling. Wij werken er momenteel naar toe om multidisciplinair onderzoek te doen in het domein van sport & gezondheid.

MiBoSo gaat voor een gezonde en bewuste leefstijl

Gezondheid is en blijft een hottopic, wat dat betreft worden we bewuster van de gevolgen van ons gedrag. En toch heeft nog geen 10% procent van de Nederlander ‘echt’ een gezond en bewust eet patroon. Amper 50% haalt de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. De westerse welvaart begint zijn tol te eisen. Fysieke, mentale, emotionele klachten en aandoeningen beïnvloeden negatief al onze kosten.

Bewegen en voeding dienen in balans te zijn. Zij zijn de basis elementen als het gaat om de gezondheid, vitaliteit, productiviteit en het optimaal kunnen functioneren. MiBoSo heeft de specialistische kennis op het gebied van sport en gezondheid. MiBoSo verbeterd door middel van sport&bewegen, leefstijl en gedragsverandering de fysieke, mentale en emotionele knelpunten. MiBoSo ondersteunt Mens en Organisatie om in hun eigen kracht te komen!