Marja Mentink

Ik wilde altijd al sociaal ondernemer worden omdat ik geloof in ‘simpele’ oplossingen voor vragen uit de samenleving.

Ondernemerschap zie ik als de sleutel om die kansen te kunnen benutten door over de grenzen van organisaties en sectoren heen te kijken en deze met elkaar te verbinden. Mijn opleiding (CMV) helpt mij om meer inzicht te krijgen in de samenleving en de mogelijkheden die zich voordoen.

Als ‘spin-in-het-web’ wil ik de verbinder zijn tussen overheid, organisaties en mensen.

Marja Mentink
Editie:9
Bedrijf:PossibleHomes
Hogeschool:Hanzehogeschool Groningen
Functie:Bedenker PossibleHomes

Initiatief PossibleHomes

Mijn naam is Marja Mentink en ik doe mee aan de Noorderlingen met het initiatief PossibleHomes. Ik kom uit Groningen en studeer Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de NHL.

Vorig jaar liep ik stage bij Knowledge2018, een netwerkorganisatie en jongerenplatform in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden. In dit jaar heb ik in korte tijd een groot netwerk opgebouwd waarin ik de kans zag om zelf te beginnen met ondernemen.

Spoedzoekers

In mijn eigen omgeving was het mij opgevallen dat er een groeiende groep mensen in Nederland een probleem heeft rond wonen, zogenaamde ‘spoedzoekers’.

Door bijvoorbeeld een relatiebreuk of een verandering in inkomen kan je genoodzaakt zijn om in korte tijd iets anders te vinden. Zeker in steden als Groningen is het aanbod beperkt en kan het lastig zijn om op de korte termijn wat te vinden, met alle gevolgen van dien.

Dit terwijl we met nog een merkwaardig probleem zitten; leegstand. Voor de komende jaren zijn er miljoenen vierkante meters aan leegstaand vastgoed voorspeld. Tijdens mijn stage ben ik breeduit op onderzoek uitgegaan tot ik uitkwam op het idee PossibleHomes.

Nieuw concept voor tijdelijk wonen

Met PossibleHomes wil ik een nieuw concept voor tijdelijk wonen naar het noorden brengen. De uitgangspunten zijn kwaliteit in het beheer en zekerheid voor de huurder.

PossibleHomes gaat uit van de eigenzinnigheid en potentie van de doelgroep en wil deze dus betrekken in het hele proces. In dit proces kijkt PossibleHomes met de doelgroep, omgeving en professionals naar de mogelijkheden van een pand om een goede opstap te bieden voor de mensen die ‘tussen wal en schip’ lijken te vallen.

Dit is zeker een uitdaging, hierin ben ik blij dat de Noorderlingen deze met mij aan wil gaan!