Sybolt Bakker & Rick de Jong

We kennen ze allemaal wel, de gezegden “elk ziet door zijn eigen bril”, “in iemands schoenen staan” en “door de bril van een ander zien”. Allemaal hebben ze te maken met een verschillende kijk op dezelfde situatie. Verschillende inzichten in dezelfde situaties leiden vaak tot discussies, onbegrip en conflicten. Deze problemen zouden gemakkelijk opgelost kunnen worden door andermans bril eens op te zetten en het daadwerkelijk te bekijken door de bril van een ander.

Sybolt Bakker & Rick de Jong"DOUC; Samen horen, anders zien."
Editie:4
Bedrijf:DOUC
Hogeschool:NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden
Functie:Eigenaren DOUC

DOUC is een innovatief filmproductiehuis dat gespecialiseerd is in het maken van filmproducties aan de hand van de DOUC-methode. Deze unieke, eigen ontwikkelde, nieuwe methode zorgt ervoor dat de kijker een compleet nieuwe filmervaring krijgt.

De DOUC-methode vertelt één verhaal vanuit diverse invalshoeken tegelijkertijd.
Deze verschillende perspectieven op het verhaal worden tegelijkertijd aan de toeschouwers getoond.Terwijl het geluid voor alle toeschouwers hetzelfde is, zijn de beelden die zij zien verschillend. Elke kijker heeft zo letterlijk een andere kijk op dezelfde situatie.
Dit verschil in beleving van hetzelfde verhaal geeft een dynamiek tussen de toeschouwers die geen ander audio-visueel medium kan bieden. Deze dynamiek kan bijvoorbeeld gebruikt worden om mensen te verrassen en te vermaken, maar ook om discussie en begrip tussen hen te bevorderen. De DOUC-methode is een innovatief communicatie middel dat ingezet kan worden om het verhaal of de boodschap van de klant, op een effectieve wijze in te laten voelen bij diens klanten.