Erik Ziengs

Erik Ziengs
Functie:Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD

Biografie

Ik heb de politiek altijd gevolgd en heb grote bewondering voor VVD’ers Frits Bolkestein en Hans Wiegel. Ik ben gemeenteraadslid en afdelingsvoorzitter geweest van de VVD in Assen en was 6 jaar voorzitter van de VVD-kamercentrale in Drenthe. In die hoedanigheid had ik erg veel te maken met de landelijke politiek.

Stage

​Ik heb een opleidingstraject voor politici gevolgd binnen de VVD en heb toen de definitieve keuze gemaakt om Kamerlid te willen worden. Ik heb een week stage gelopen in Den Haag en ben op sleeptouw genomen door Kamerlid Halbe Zijlstra. Ik zag van dichtbij hoe het reilde en zeilde in de Tweede Kamerfractie van de VVD. Daar heb ik heel veel van geleerd.

Horizon

Ik vind dat de belangen van het midden- en kleinbedrijf (mkb) onderbelicht worden in de politiek. Het mkb is de motor van de economie. Als oud-ondernemer in het mkb kan ik een welkome bijdrage leveren om dat onder de aandacht te brengen. Ik wil mij vooral richten op de zzp’ers, een compleet nieuwe groep van bijna een miljoen mensen. Ik heb de afgelopen jaren mijn horizon ook verbreed op het terrein van onderwijs en sport.

Onder druk

Als Kamerlid kun je zaken tot stand brengen en tot resultaat komen. Ik ben als oud-ondernemer gewend om onder druk te presteren, dus dat zal als Kamerlid voor mij niet nieuw zijn. Ik wil signalen uit de maatschappij vertalen naar uitvoering in de Tweede Kamer.