CrowdAboutNow

CrowdAboutNow

CrowdAboutNow financiert projecten uit hun eigen netwerk. We stellen mensen in staat om hun netwerk van klanten, omwonenden, zakenpartners, fans, vrienden en familie met kleine bedragen te laten investeren in hun project.

Hierdoor is het mogelijk een project tegen aantrekkelijke condities te financieren, via verschillende crowdfunding modellen en maximaal gebruik te maken van het netwerk van het project: De mensen die het meeste belang bij de onderneming hebben worden investeerders. Gebleken is dat deze investeerders een nog belangrijkere (dan de financiële bijdrage) rol vervullen als ambassadeurs van het project.

CrowdAboutNow zorgt ervoor dat projecten een goede financieringscampagne voeren door ze te ondersteunen met juridische informatie, passende online campagne tools maar ook door te informeren en te coachen over de marketing en communicatie. CrowdAboutNow zorgt ervoor dat alle investeringen legaal en veilig verlopen onder toezicht van de AFM en door de jaren heen de belangen van de investeerders worden bijgehouden.

Elk project is anders en vraagt dan ook een persoonlijke en op maat gemaakte crowdfundingcampagne. Daarom biedt CrowdAboutNow verschillende manieren van crowdfunden aan:
1) Obligatieleningen (rente)
2) Eigen vermogen (aandelen)
3) Donaties (giften)
4) Voorverkoop (producten of diensten)

CrowdAboutNow B.V. is als beleggingsonderneming opgenomen in de registers van de AFM en heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten.