Hans van Gestel

Hans van Gestel is docent bij NHL Stenden én onderdeel van het team van De Noorderlingen.

Hans van Gestel
Hogeschool:NHL Stenden
Functie:Docent NHL Stenden (Leeuwarden)