Kelly Kolthof – Building Innovation Network

Momenteel kent de bouwsector een eiland effect, als het gaat om samenwerkingen. De sector kent nog te veel een “mond tot mond” reclame cultuur, waardoor veel actoren elkaar mislopen in deze sector.

Kelly Kolthof – Building Innovation Network"Door transparantie te creëren over de kennis en diensten, op het gebied van duurzame en innovatieve ontwikkelingen, bouwen we samen sneller naar een betere toekomst."
Editie:17
Bedrijf:Building Innovation Network
Hogeschool:Hanze hogeschool

Mijn naam is Kelly Kolthof, ik ben 23 jaar oud en woon in Groningen. Momenteel zit ik in mijn derde jaar van de bachelor Built Environment van de Hanzehogeschool in Groningen. Kortgeleden heb ik mijn eigen bedrijf, Building Innovation Network, opgericht. Building Innovation Network is een bedrijf dat zich inzet voor meer transparantie van de kennis op het gebied van duurzame innovatieve ontwikkelingen binnen de bouwsector.

Het idee voor het starten van Building Innovation Network, is ontstaan door de ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn studie. Momenteel kent de bouwsector een eiland effect, als het gaat om samenwerkingen. De sector kent nog te veel een “mond tot mond” reclame cultuur, waardoor veel actoren elkaar mislopen in deze sector.

In 2030 moeten we, als Nederland zijnde, een reductie emissie hebben van 55% en in 2050 moeten we energie neutraal zijn. Dit zijn de doelen die staan vermeld in het Parijs Klimaat akkoord, het akkoord dat wij als Nederland hebben ondertekend. Om deze doelen te kunnen halen moeten we nog veel veranderen in verschillende maatschappelijke sectoren om de uitstoot van broeikasgassen omlaag te brengen. De cijfers uit onderzoeken of we het doel van 55% emissie reductie gaan halen zijn onzeker en de vraag is dan ook of 2030 gewoonweg niet te vroeg voor ons komt.

De bouwsector is stroef, de werknemers werken onder tijdsdruk en kiezen vaak een oplossing die zij kennen en snel kan worden toegepast. Deze oplossingen zijn veelal niet duurzaam. Veel bedrijven hebben gewoonweg niet de capaciteit om een heel onderzoek te doen naar nieuwe duurzame innovaties. En bedrijven die zich hebben gespecialiseerd op bepaalde duurzame innovaties worden lastig gevonden door de bedrijven die ze nodig hebben. Doordat er zoveel actoren bij betrokken zijn, die zich nu willen ontwikkelen in verduurzaming, is het overzicht kwijt. Zo laat het sneller verduurzamen van ons land, langer op zich wachten.

Building Innovation Network haar missie is het transparanter maken van de kennis van duurzame innovaties m.b.t. de bouwsector, doormiddel van een netwerk. Hierbij willen we op lokaal niveau bedrijven stimuleren om samen te verduurzamen, zodat onnodige transport ook kan worden voorkomen.

Bij De Noorderlingen hoop ik doormiddel van het delen van mijn obstakels nieuwe inzichten/invalshoeken te krijgen, die ik kan inzetten bij het verder ontwikkelen van mijn bedrijf. Als eenmansbedrijf merk ik dat ik soms sparringpartners mis bij sommige punten, door de coaches en de deelnemers hoop ik dat dit gemis gedeeltelijk kan worden opgevuld binnen De Noorderlingen groep.