Thom van der Leest – Perfringo

Perfingo is latijn voor nieuwe kans. Dit is de missie van Perfringo. Het stimuleren van autonomie en het empoweren van mensen die dit het hardst nodig hebben.

Thom van der Leest – Perfringo"Het stimuleren van autonomie en het empoweren van mensen die dit het hardst nodig hebben."
Editie:12
Bedrijf:Perfringo
Hogeschool:NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden
Functie:Bedenker Perfringo

Momenteel ligt de focus op jongens/mannen in de prostitutie. Een voor velen onbekend fenomeen en een doelgroep die momenteel tussen wal en schip valt. Het is een doelgroep waar veel risico’s en problemen voorkomen en te weinig aandacht voor is. De doelgroep lijdt onder diverse taboe’s en het maatschappelijke stigma. Perfringo staat op voor deze doelgroep en kijkt niet weg. Perfringo stimuleert bewustwording, verbetert het hulpaanbod en brengt de situatie in kaart en zet hierbij stappen naar een interdisciplinaire integrale aanpak. Dit door middel van onderzoek, trainingen en workshops, en adviezen.

Het doel van Perfringo is om zo veel mogelijk impact te bereiken. En impact wordt bereikt door de doelgroep en het hele systeem te veranderen. Het is een grote ambitie om het hele systeem te veranderen maar stap voor stap vind er verandering plaats. Ik heb voor Noorderlingen gekozen omdat met hun hulp mijn bedrijf kan groeien en dus ook de impact die het bedrijf maakt. Ik wil wat ik doe zo effectief mogelijk leren doen en meer naamsbekendheid en impact genereren.